Den första skytteföreningen bildades i Agunnaryd 1863. Avsikten var då att vidareutbilda vanliga beväringsmän i extra gevärshantering, för att bilda ett slags hemvärn till landets försvar – en skarpskytteförening. Den första skaran bestod av 26 tappra unga män från socknen. Det upprättades stadgar och reglemente i Ryd den 25 april 1863 och dokumentet påskrevs av några godsägare i Agunnaryd.

Hur det gick för den första gruppen är inte känt men från 1906 nybildades en Skytteförening som bedrivits med lite växlande intensitet.Den första skjutbanan låg troligen i Århult. Nuvarande skjutbana byggdes 1930. Under åren 1970–1985 var det en intensiv ungdomsverksamhet vid skjutbanan och sedan 1971 har luftgevärsskjutning bedrivits i skolans gymnastiksal varje vår- och höstsäsong, även med föräldrar inbjudna.

Agunnaryds Skytteförening har kopplats samman med Bråna Backar, som blev föreningens festplats år 1930. Många äldre har säkert mest goda minnen från ungdomens fröjder på Backarna. Denna gamla dansbana, som nu är borta borde ha klassats som Kulturminne. Agunnaryds skytteförening en av de äldsta – men ännu aktiv har deltagit i Sv. Dagbladets Riksskyttetävling som startades för 91 år sen. Här har Agunnaryds skytteförening deltagit sedan slutet av 1930 talet.Verksamheten är än idag aktiv och ungdomar som vill prova på skytte har den möjligheten varje vår och höstsäsong.

Kontakt:
Thomas Norlin
070-576 10 96  

thomas@agunnaryd.se