ALEF har som uppgift att förvalta affärsfastigheten och säkerställa service till Agunnarydsborna när det gäller dagligvaror och andra tjänster.

För att säkra den lokala servicen av dagligvaror krävdes 2005 särskilda åtgärder, som Sockenrådet tog initiativ till. Lösningen alla ville se var byggnation av en ny lanthandel och en drivmedelsmack.

Detta syntes vara ekonomiskt omöjligt, men efter kontakt med bygdens son och Sveriges mest framgångsrike entreprenör Ingvar Kamprad ljusnade läget. Agunnarydsborna och den ekonomiska förening som bildats, ALEF, fick en utmaning och ett löfte. ”Samla in en halv miljon själva, så medverkar jag också med en halv miljon.” På kort tid såldes andelar för över 800 000 kr, bidraget på 500 000 kr kom, men även medel för Lokal utveckling från Länsstyrelsen.

Byggnationen kom så igång för att skapa en långsiktigt fungerande lanthandel. Föreningen organiserade byggnationen och frivilliga arbetsinsatser noterades till 7400 timmar. Genom Kamprads medverkan uppnåddes också god överenskommelse med ST1, som byggde upp macken. På mindre än åtta månader genomfördes projektet fram till invigningen, som Ingvar Kamprad förrättade under ett stort pressuppbåd och en jättepublik.

Målet var också att lanthandeln skulle bli en daglig mötesplats, varför ett café tillkom, som blivit en succé. Affärslokalen hyrs ut på bästa möjliga villkor till en lanthandlare som driver affären som Matöppet.

2011 startade kanotuthyrning med lanthandeln som bas. Detta ger merarbete, men också ökade intäkter och fler kunder till affären.

Caféet byggdes till 2013 för att kunna ta emot större grupper av besökare och bygdens folk. Dit förläggs föreningsaktiviteter och andra arrangemang, t ex After Work. I de tillbyggda lokalerna inryms även service av olika slag som frisörer, fotvård, massage och sjuksköterskemottagning.