Om olyckan är framme förväntar vi oss att det offentliga samhället ställer upp med en räddningsinsats, vi vill dessutom ha hjälp snabbt. Att vänta in räddningstjänsten eller ambulansen från Ljungby eller Älmhults kommun tar tid, en oändlig tid för den som drabbas. Vi har alltså identifierat ett problem. Tillsammans löser vi problem – det klart vi ska ha ett eget brandvärn i Agunnaryd!

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn är en ideell förening, vars syfte är att öka tryggheten i bygden. Vi åker på alla räddningstjänstlarm i Agunnaryd med omnejd. Vid större räddningsinsatser åker vi även till andra platser i och utanför kommunen. Vi åker även på vissa typer av sjukvårdslarm, s.k. IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), där vi bl.a. är utrustade med en hjärtstartare.

Brandmännen har ingen jour-ersättning, men får lön från Räddningstjänsten i Ljungby under effektiv arbetstid då larm har gått. Alla övningar och underhåll av utrustning m.m. görs ideellt. Brandvärnet äger och får själva bekosta den mesta av den utrustning som krävs, allt från brandbil till förbrukningsmaterial.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter från hushållen i Agunnaryd samt sponsring. Föreningen jobbar hela tiden för att utveckla verksamheten och därigenom ge bästa möjliga förutsättningar till våra brandmän att klara de uppgifter de ställs inför.

Är olyckan framme ringer du SOS 112, vilka sedan skickar larmet vidare till oss. Brandvärnet rullar i allmänhet från stationen ca 5-8 minuter efter att vi fått ett larm. Eftersom det tar ca 20-25 minuter för Räddningstjänsten att ta sig till Agunnaryd betyder det att vi oftast är framme vid olycksplatsen 10-15 minuter innan annan hjälp anländer – viktiga minuter!

Kontakt: Bengt Nilsson, kårchef   : bengt@agunnaryd.se 070-6263064