I bastuföreningen samlas trägna bastubadare en gång i veckan, på fredagskvällen kl 17.30 – 19.00. Bastun som används finns i skolan och är ganska liten. Bastubadarna är många, ibland upp till ett 20-tal, men finns det hjärterum så finns det stjärterum.

Kontakt: Ordf Fredrik Karlsson 070-215 95 55