Agunnaryds hembygdsförening bildades 1947 och dess första byggnad var en gammal ryggåsstuga från 1700-talet i Tjurkö Norregård.

Sedan föreningen 1956 fick tillgång till en gammal mangårdsbyggnad från Granhult, godkänd av dåvarande landsantikvarie Jan Erik Anderbjörk, fick man en lämplig kulturhistorisk byggnad att mötas i och att tidsenligt inreda. Hembygdsgården ligger skönt inbäddad i lövskog i ”Arvidshagen” och lockar ständigt gamla och nya besökare till platsen.

Föreningen äger även en historiskt sett intressant och mycket gammal kvarn, som årligen är i drift i samband med kvarnfesten i maj.Platsen är en vacker oas, ett givet besöksmål för agunnarydsbor och turister.

Den gamla 1700-talstugan Kjöpet är genom sin ursprungliga plats unik och särskilt betydelsefull. Dock har den genom åren krävt flera omfattande skyddsåtgärder och renoveringar i samarbete med Länsstyrelsens byggnadsvårdavdelning.

Ytterligare en ”nyare” byggnad ingår i hembygdsföreningens objekt, en timmerlada, byggd med gammal hantverkstradition och med helt ideella krafter, som ett projekt av några lokala entusiaster. I stället för hölada blev den en rustik och stabil byggnad lämpad som mötesplats och gemenskap i trivsam lantlig miljö.

Föreningens mål är bland annat att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö och ge personer i alla åldrar insyn i gårdagens levnadssätt. Årliga aktiviteter och fester är valborgsmässofirande, kvarnfest i Tjurkö, gångedag på midsommardagen, årliga torpvandringar, slåtterfester och julmarknad. Därutöver anordnas diverse aktiviteter såsom berättarkvällar med mera. Arbete pågår med uppdatering av en torpbok.

Kontakt:
Ordförande Gunnel Nilsson
Hembygdsforskare Gunvor Karlsson
Hembygdsforskare Jan Björk

Webb: http://www.hembygd.se/agunnaryd/