Agunnaryds hembygdsförening bildades 1947 och dess första byggnad var en gammal ryggåsstuga från 1700-talet i Tjurkö Norregård.

Sedan föreningen 1956 fick tillgång till en gammal mangårdsbyggnad från Granhult, godkänd av dåvarande landsantikvarie Jan Erik Anderbjörk, fick man en lämplig kulturhistorisk byggnad att mötas i och att tidsenligt inreda. Hembygdsgården ligger skönt inbäddad i lövskog i ”Arvidshagen” och lockar ständigt gamla och nya besökare till platsen.

Föreningen äger även en historiskt sett intressant och mycket gammal kvarn, som årligen är i drift i samband med kvarnfesten i maj.Platsen är en vacker oas, ett givet besöksmål för agunnarydsbor och turister.

Den gamla 1700-talstugan Kjöpet är genom sin ursprungliga plats unik och särskilt betydelsefull. Dock har den genom åren krävt flera omfattande skyddsåtgärder och renoveringar i samarbete med Länsstyrelsens byggnadsvårdavdelning.

Ytterligare en ”nyare” byggnad ingår i hembygdsföreningens objekt, en timmerlada, byggd med gammal hantverkstradition och med helt ideella krafter, som ett projekt av några lokala entusiaster. I stället för hölada blev den en rustik och stabil byggnad lämpad som mötesplats och gemenskap i trivsam lantlig miljö.

Föreningens mål är bland annat att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö och ge personer i alla åldrar insyn i gårdagens levnadssätt. Årliga aktiviteter och fester är valborgsmässofirande, kvarnfest i Tjurkö, gångedag på midsommardagen, årliga torpvandringar, slåtterfester och julmarknad. Därutöver anordnas diverse aktiviteter såsom berättarkvällar med mera. Arbete pågår med uppdatering av en torpbok.

Kontakt:
Ordförande Gunnel Nilsson
Hembygdsforskare Gunvor Karlsson
Hembygdsforskare Jan Björk

Webb: http://www.hembygd.se/agunnaryd/

Agunnaryds hembygdsförening arbetade med skolprojektet Agunnarydselev då, nu och i framtiden under 2017
Det har varit ett privilegium och ytterst givande samarbete över ålders- och generationsgränserna och vi är stolta över att ha varit en del i ett större sammanhang, samt tacksamma att det funnits teknisk kompetens, kreativitet och fantasi som ledde fram till en beständig slutprodukt, med den avslutande filmen som ett påtagligt bevis och bestående minne över det fantastiska samarbetet.