”Agunnarydsseniorerna” vill göra det trevligt och roligt för våra medlemmar med förhoppning att vår verksamhet bidrar till att det ska vara ”Bra att bo och leva i vår bygd”.

Vi är omkring 100 medlemmar i föreningen och de flesta deltar i våra olika verksamheter.

Under året har vi hundratals aktiviteter med olika inslag: Gymnastik och boule varje vecka större delen av året. Medlemsmöten med olika teman som ”sell och nypärä” på Marsholm, vinprovarafton med räkfrossa, gökotta, julbord, samhällsinformation, påverkansmöte i angelägna frågor för våra medlemmar och vår bygd, resor m.m.

I Agunnaryds Allehanda kan du varje månad läsa om kommande och genomförda aktiviteter. Se också www.spfpension.se/agunnaryd

Du som är pensionär är väkommen som medlem i Agunnaryds SPF!

Kontakt:
ordf Margareta Björk 0372 610 18
www.spfagunnaryd.se