”Agunnarydsseniorerna” vill göra det trevligt och roligt för våra medlemmar med förhoppning att vår verksamhet bidrar till att det ska vara ”Bra att bo och leva i vår bygd”.

Vi är omkring 100 medlemmar i föreningen och de flesta deltar i våra olika verksamheter.

Under året har vi hundratals aktiviteter med olika inslag: Gymnastik och boule varje vecka större delen av året. Medlemsmöten med olika teman som ”sell och nypärä” på Marsholm, vinprovarafton med räkfrossa, gökotta, julbord, samhällsinformation, påverkansmöte i angelägna frågor för våra medlemmar och vår bygd, resor m.m.

I Agunnaryds Allehanda kan du varje månad läsa om kommande och genomförda aktiviteter. Se också www.spfpension.se/agunnaryd

Du som är pensionär är väkommen som medlem i Agunnaryds SPF!

Agunnaryds hembygdsförening arbetade med skolprojektet Agunnarydselev då, nu och i framtiden under 2017
Det har varit ett privilegium och ytterst givande samarbete över ålders- och generationsgränserna och vi är stolta över att ha varit en del i ett större sammanhang, samt tacksamma att det funnits teknisk kompetens, kreativitet och fantasi som ledde fram till en beständig slutprodukt, med den avslutande filmen som ett påtagligt bevis och bestående minne över det fantastiska samarbetet.Kontakt:
ordf Margareta Björk
0372 610 18
www.spfagunnaryd.se