I Agunnaryd förvaltar vi älgstammen sedan 1992 i ett så kallat älgskötselområde, som vi var bland de första att bilda. Området omfattar knappt 15 000 hektar fördelat på 18 olika jaktlag och ca 250 jägare. Inom älgskötselområdet beslutar jägare och markägare tillsammans hur många och vilka älgar som ska skjutas, samt hur många älgar det ska vara i vinterstam. Samverkan med gemensamma jaktregler har medverkat att höja kvalitén på älgstammen.

Avskjutningsregler och älgstammens storlek diskuteras bland jägare och markägare där samsyn och beslut i samråd eftersträvas. Detta har vi tillsammans i Agunnaryd Älgskötselområde lyckats väl med genom åren.

Kontakt:
Ordf  Mikael Rietz
073-543 71 83