Mitt i Agunnaryd står Agunnaryds kyrka som hjärtat i vår församling. Vi vill ha fötterna på jorden men hjärtat i himlen. Det innebär att vi vill skapa möten med människor där de befinner sig i livet. Vi vill vara en del av vårt samhälle och vår tid och förmedla det unika budskapet om Jesus Kristus.

I Agunnaryds församling vill vi  skapa positiva mötesplatser för gemenskap och utveckling.

Vi inbjuder till kurser för att lära känna och fördjupa sig i kristen tro. På söndagen samlas vi till gudstjänst, under sommaren ofta ute i naturen eller på annan plats i församlingen. Vår strävan är att finnas ”mitt i byn”, att samverka med andra organisationer och grupper.

www.svenskakyrkan.se/ryssbypastorat

Svenska kyrkan i Agunnaryd  har verksamhet för både barn och vuxna. Till din kyrka är du alltid välkommen för att besöka en gudstjänst, delta i en aktivitet eller bara för gemenskapen.

Vi firar gudstjänst

de flesta söndagar, och tiderna kan du se på anslagstavlorna utanför affären och kyrkan, i socknens tidning Agunnaryds Allehanda, samt i tidningen Smålänningens veckoblad onsdagar (se under Ryssby så hittar du Agunnaryd).

Vi samlas också ibland i församlingshemmet, ibland några stycken, men gärna alla generationer tillsammans. Ibland för att ”bara” umgås, men ofta för att lära oss något vi inte visste förut. För vuxna har vi grupper där vi samlas och diskuterar vår tro och livets stora frågor.

Dop – konfirmation – bröllop – begravning

Kyrkan är en plats för alla livets skeden i både glädje och sorg. När du döps blir du en del av Svenska kyrkan och vi finns här genom hela ditt liv. Att konfirmeras är för många en stor, rolig och lärorik upplevelse. Att gifta sig är för många en av livets största händelser, ett bröllop i kyrkan välsignas av Gud. När du förlorat någon närstående kan din kyrka vara ett bra stöd och ge den avlidne ett vackert avslut.

Verksamhet för barn och ungdom

För barnen i Agunnaryd har vi barngrupper, ungdomsgrupp, konfirmandundervisning samt  ibland gudstjänster på barnens villkor, .

Tron får konsekvenser. Därför engagerar vi oss för global rättvisa, flyktingar, klimat och kulturarv. Svenska kyrkans internationella arbete sträcker sig över hela världen.

Småbarnssång

Alla mammor och pappor som är hemma med sina barn är välkomna på småbarnssång. Vi sjunger, leker, fikar och umgås. Samlingen är öppen och du kommer så ofta du vill och kan.

Plats: Agunnaryds församlingshem
Ålder? 0-5 år

Kontakt: Musiker Johan Sjöö 0703-293043      johan.sjoo@svenskakyrkan.se

After school

En eftermiddag fylld med sång och musik, drama och lek, fika och andakt. Kom och var med du som går i låg- och mellanstadiet! På After school så träffas  vi och  pratar om Jesus, pysslar, leker och självklart så fikar vi. Vi deltar också vid olika tillfällen i Agunnaryds kyrka.

Plats Agunnaryds församlingshem

Kontakt Prästen Jörgen Eklund 0702-987044 jorgen.eklund@svenskakyrkan.se

Barnkören

Alla sångsugna barn som går i årskurs F-6 är välkomna till barnkören!
Plats: Agunnaryds församlingshem
Kontakt: Körledare Johan Sjöö    0372-400 43     johan.sjoo@svenskakyrkan.se

Messy church

Messy church är en aktivitet för hela familjen för att uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen! Varje gång har ett specifikt tema som vi pysslar, sjunger och har en kortare gudstjänst om. Kvällen inleds med mingel fika och avslutas med en matigare kvällsmat. En kväll där vi umgås och har det trevligt tillsammans!

Plats: Agunnaryds församlingshem
Kontakt: Prästen Jörgen Eklund    0702-987044        jorgen.eklund@svenskakyrkan.se

Kyrkokören behöver dig…

…som älskar att sjunga! Alla är välkomna; oavsett tidigare körvana. Vi övar på torsdagar jämna veckor kl. 19.00- 21.00 i Agunnaryds församlingshem.

I Agunnaryds församling har musiken stor betydelse. Vi sjunger i kyrkan vid olika tillfällen under året och ibland tillsammans med alla körerna i pastoratet.

För frågor Körledare Johan Sjöö 0703-293043    johan.sjoo@svenskakyrkan.se

Kontakt:   Körmedlem Eva Axelsson 0372-650 60

Stickcafé

Stickcafé anordnas en gång i månaden i Lanthandelns café. Vi träffas för att sticka, prata, umgås, fika, få ideér och inspiration av varandra.

Lunchmusik

Vi ger dig möjlighet att lyssna på en halvtimmes konsert i Agunnaryds kyrka vid några tillfällen under våren och hösten. Det är varierande genrer som ger dig ro i själen. Efteråt äter vi sopplunch.

Bärarlag

I Agunnaryd har vi ett lokalt bärarlag i samarbete med Agunnaryds SPF. De bär i samband med en jordbegravning ut kistan från kyrkan till graven. När de anhöriga valt att ta farväl sänker bärarlaget sakta och varligt ner kistan.

Många frivilliga arbetar med olika uppgifter i församlingen tillsammans med präst, kantor och musikledare för barn och ungdom. Också du är välkommen

Välkommen att ta kontakt!

Kyrkoherde Anna Hult 0372-403 53 anna.hult@svenskakyrkan.se

Komminister Jörgen Eklund 0372-400 44    jorgen.eklund@svenskakyrkan.se

Körledare Johan Sjöö 0372-400 43 johan.sjoo@svenskakyrkan.se

Kantor Elisabeth Löwegren 070-770 2296 elisabeth.lovegren@svenskakyrkan.se

Ordf församlingsråd Katarina Aronsson     073-230 47 62 katarinaaronsson75@gmail.com

Se Agunnaryds Allehanda och Facebookgruppen Agunnarydsborna för aktuell information!