Mitt i Agunnaryd står Agunnaryds kyrka som hjärtat i vår församling. Vi vill ha fötterna på jorden men hjärtat i himlen. Det innebär att vi vill skapa möten med människor där de befinner sig i livet. Vi vill vara en del av vårt samhälle och vår tid och förmedla det unika budskapet om Jesus Kristus.

I Agunnaryds församling vill vi  skapa positiva mötesplatser för gemenskap och utveckling. Vi har flera grupper för människor i olika åldrar, barnkörer, kyrkokör och erbjuder konfirmationsundervisning.

Vi inbjuder till kurser för att lära känna och fördjupa sig i kristen tro. På söndagen samlas vi till gudstjänst, under sommaren ofta ute i naturen eller på annan plats i församlingen, Vår strävan är att finnas ”mitt i byn”, att samverka med andra organisationer och grupper.

Svenska kyrkan i Agunnaryd  har verksamhet för både barn och vuxna. Till din kyrka är du alltid välkommen för att besöka en gudstjänst, delta i en aktivitet eller bara för gemenskapen.

Många frivilliga arbetar med olika uppgifter i församlingen tillsammans med präst, kantor och musikledare för barn och ungdom. Också du är välkommen!

Vi firar gudstjänst de flesta söndagar, och tiderna kan du se på anslagstavlorna utanför affären och kyrkan, i socknens tidning Agunnaryds Allehanda, samt i tidningen Smålänningens veckoblad onsdagar (se under Ryssby så hittar du Agunnaryd).

Vi samlas också ibland i församlingshemmet, ibland några stycken, men gärna alla generationer tillsammans. Ibland för att ”bara” umgås, men ofta för att lära oss något vi inte visste förut. För vuxna har vi grupper där vi samlas och diskuterar vår tro och livets stora frågor.

Dop – konfirmation – bröllop – begravning
Kyrkan är en plats för alla livets skeden i både glädje och sorg. När du döps blir du en del av Svenska kyrkan och vi finns här genom hela ditt liv. Att konfirmeras är för många en stor, rolig och lärorik upplevelse. Att gifta sig är för många en av livets största händelser, ett bröllop i kyrkan välsignas av Gud. När du förlorat någon närstående kan din kyrka vara ett bra stöd och ge den avlidne ett vackert avslut.

Verksamhet för barn och ungdom
För barnen i Agunnaryd har vi ibland gudstjänster på barnens villkor,  barngrupper, ungdomsgrupp och konfirmandundervisning.
Tron får konsekvenser. Därför engagerar vi oss för global rättvisa, flyktingar, klimat och kulturarv. Svenska kyrkans internationella arbete sträcker sig över hela världen.

Kontakt:
Kyrkoherde Anna Hult             0372-403 53
Komminister Jörgen Eklund    0372-400 44

Ordf Församlingsrådet Birgitta Lindkvist   070 601 50 10

Hemsida       

http://www.svenskakyrkan.se/ryssbypastorat

Agunnaryds kyrkokör

I Agunnaryds församling har musiken stor betydelse. Vi sjunger i kyrkan vid olika tillfällen under året som Alla helgons dag, jul, påsk.

Vi övar varannan vecka under terminerna.       Välkommen med!

Kontakt:
Eva Axelsson,  0372-650 60

Barn och ungdom

After school!
En eftermiddag fylld med sång och musik, drama och lek, fika och andakt.Vi framträder också vid olika tillfällen i Agunnaryds kyrka.
Kom och var med du som går i låg- och mellanstadiet!

Småbarnssång 0-6 år varannan vecka i församlingshemmet

Messy Church

Kontakt:          
Musiker Johan Sjöö,     0372-400 43
Komm. Jörgen Eklund, 0372-400 44

Välkommen till din kyrka!