Agunnaryds förskola och f-6 skola ligger i kyrkbyn ett stenkast från lanthandeln. Vi utgör en trygg liten enhet där vi känner varandra, arbetar nära barnen och alla barn blir sedda. Förskolan och skolan har en fin utemiljö med närhet till skog, mark och sjö. Här har vi fantastiska möjligheter att utveckla barnens nyfikenhet och lust att lära i en ren och stimulerande miljö.

Det finns emellertid en stark strävan på Agunnaryds förskola och skola att kontinuerligt utveckla verksamheten och undervisningen. Våra barn och elever ska inte bara förberedas för ett liv i vår lilla moränbundna del av världen. Sedan hösten 2014 arbetar vi därför med en internationell profilering vars vision lyder ”Vi ska ge våra barn och elever verktyg för att möta världen”. Vilka verktyg är det då som vi anser att våra elever behöver för att kunna möta världen?

Ett av de viktigaste verktygen är språkkunskaper. Barn är av naturen nyfikna på nya språk. Sedan ett par år så har vi valt att introducera engelska tidigare. Barnen börjar leka in engelskan redan i förskolan genom rim, ramsor och sånger. När de sedan börjar skolan är eleverna väl förberedda att arbeta vidare och djupare med sin utveckling i engelska efter läroplanens intentioner, men med målet att engelskan ska vara en naturlig del av elevernas skoldag.

En annan viktig del av profileringen är att vi ser till att betona ett internationellt perspektiv i all undervisning. Internationella utblickar och jämförelser vävs in i lektionerna för att stimulera elevernas nyfikenhet på och kunskap om världen.

Hur vet vi då att eleverna får med sig rätt verktyg och att de har lärt sig att använda dem? Svaret är att vi måste låta eleverna få komma ut i världen, men också att världen måste komma till dem. Det gör vi genom att ta chansen att emellanåt lämna vår socken, samt att ofta ta emot gäster hos oss. Vi har ett fantastiskt stöd av Agunnarydsstiftelsen som hjälper oss att förverkliga många av våra idéer genom finansiellt stöd. Det ger oss möjlighet till många studieresor. Varje år, med start 2015, så åker årskurs sex på skolan till London, vilket ger eleverna ökad motivation att studera engelska.

Eftersom Agunnaryd är A:et i IKEA så har vi fina kontakter med IKEA som gärna kommer till vår socken för att besöka rötterna till IKEA:s företagskultur och värderingar. Det har lett till studiebesök på skolan och luciatågsuppträdanden av eleverna för IKEA-grupper.

På FN-dagen 24/10 visar vi hur arbetet med vår vision ”Vi ska ge våra barn och elever verktyg för att möta världen” har gestaltats i vår undervisning och övriga verksamhet på Agunnaryds förskola och skola.

Agunnarydskolan genom Anders Johansson

 

Mer information om verksamheten och kontakter till skolan hittar du på Ljungby kommuns skolwebb; Agunnarydsskolan, Agunnaryds förskola