Fiskevården representeras i Agunnaryd av tre föreningar: Möckelns, Agunnaryd- och Stensjöns samt Målasjöns fiskevårds-områden. Fiskekort finns att köpa bland annat i Agunnaryds Lanthandel, men också över smartphone. I affärenfinns även båt att hyra.

Se i övrigt www.ifiske.se

Möckelns fvo

Föreningen har utfört provfiske på olika platser i sjön för att bedöma fiskbeståndet. Under 2013 utsätts ål och gösyngel för 200 000 kronor.

Vattenprover tas 8 gånger per år av AL-Control, som bekostas av föreningen, för att följa upp vattenkvaliten i sjön.

Väster om Marsholm har en mal på ca 75 kg och med längden två meter fångats. Malen är fridlyst och har förstås släppts tillbaka i sjön. Fiskekort och sjökarta finns att köpa på olika platser runt sjön. För mer information se föreningens hemsida www.mockelnsfvo.se

Kontakt:
Tore Johansson
0476-204 62, 0709 589625

Stensjön – Agunnarydssjöns fvo

Sjöarna ingår i Helge å vattensystem och inkluderar Stensjön, Agunnarydssjön, Farsjön och Angsjön samt vattendragen mellan sjöarna. Här kan du meta, kasta och pimpla efter bland annat Aborre, Gädda, Gös, Björkna, Braxen, Faren, Löja, Lake, Mört, Sarv och Sutare.

Naturramper finns för båtiläggning på ett flertal ställen.

Kontakt:
Anders Gunnarsson
0372-400 08, 070 3630008
anders.gunnarsson@enertech.se

Målasjöns fvo

Målasjön ingår i sjösystemet Holmasjön, Hästagöl, Kalasjön, Karlasjön, Kroksjön, Ljussjön, Muggebodasjön, Målasjön, Tvålsjön, Lilla Helgeån samt bäckar och åar inom vattensystemet.

Lämpliga fiskesätt: Spinn, mete och pimpel.

Kontakt:
Jörgen Berg
070 3693062