Agunnaryd håller sig med en egen tidning, Agunnaryds Allehanda. Den delas ut gratis till alla bofasta, – 275 hushåll –  i vår socken varje månad i regel med 24 sidor. Vår tidning når också andra intresserade genom våra 400 prenumeranter. ”Allehandan” vill återspegla bygdens liv och utveckling och syftar till allmän marknadsföring samt att öka samhörighetskänslan i Agunnaryd. 

En informell och ideellt arbetande grupp ser till att tidningen blir utgiven och fylld med reportage, planer och rapporter från utvecklingsprojekt, historiskt material, evenemangsannonser, evenemangskalender och annat, som vi tror är läsvärt. Vi har hållit på med denna tidningsproduktion i nästan 20 år, och har fått stor uppmärksamhet, som håller oss motiverade. Arkiv med utgivna tidningar är tillgängligt på ”Länk/Arkiv Agunnaryds Allehanda”

Alla redaktionella bidrag är välkomna och artikelförfattare ansvarar för innehållet i sitt material. Insända artiklar och bilder kan även komma att publiceras – helt eller delvis – på Agunnaryds hemsidor.

Föreningarna ansvarar i första hand själva för sin publicering genom annonsering av evenemang samt reportage i text och bild.

Vår informella redaktionsgrupp deltar regelbundet med texter och bilder. Många andra bidrar också med enskilda artiklar och bilder. Debattartikel underskriven med eget namn tas in under rubriken ”Debatt och Insändare”.

Redaktionella bidrag skickas som e-post till:
redaktion@agunnarydsallehanda.se. Senast den  sista dagen i månaden ska material vara inkommet för att komma med i nästkommande nummer, som distribueras 10 – 15:e var månad utom i juli. Månadsredaktören har rätt att redigera och rubriksätta texter samt bearbeta foton.

Gruppen rapporterar årets verksamhet till Agunnaryds Sockenstämma. Årlig omsättning är c:a 200 000 kr och intäkterna baseras främst på generösa sponsorbidrag. Sponsorernas loggor finns alltid på tidningens sista sida. Med de ideella krafterna har Agunnaryds Allehande en självbärande ekonomi. Vi har aldrig sökt eller fått några offentliga bidrag, men väl Ljungbys kulturpris.

Du som kan tänka dig att vara med och göra tidningen är mycket välkommen att höra av dig!

Prenumeration

Även du som inte bor i Agunnaryd kan ta del av vad som händer i Agunnaryd genom Agunnaryds Allehanda. Enkelt löses detta med en årsprenumeration. Du kan även ge bort en gåvoprenumeration i present eller julklapp. För 150:-/kalenderår får du 11 nummer direkt hem i din brevlåda. Sätt in pengar på BG: 5218-8729. Skriv namn, adress, med mera på inbetalningskortet.
Prenumerationen gäller helår jan – dec. Kontakta Inger Johansson

Krister Lindkvist

Ansvarig utgivare:
Inger Johansson
0372-650 51, 070 286 5541
inger@agunnaryd.se

Redaktionssamordnare och sponsorkontakt:
Krister Lindkvist  
0708 356 910
krister@agunnaryd.se

Redaktörer

Jan Björk
070 570 0414
jbjork38@gmail.com

Erik Nilsson
070 626 0627
erik@agunnaryd.se

Birgitta Lindkvist
070 601 5010
brigitta.angshult@gmail.com

Kassör och prenumerationer:
Inger Johansson  
0372-650 51
inger@agunnaryd.se

Hembygdsredaktör:
Gunvor Karlsson
0372 133 62, 070 391 3362
gunvor@agunnaryd.se

IT / Webb-teknik:
Freddy Håkansson
freddy@rh-konsult.se

Distribution:
Erik Karlsson, Jan Björk, Eva-Britt Uvebrant

Ingvar Kamprad om Agunnaryd och dess månadstidning

Agunnaryds Allehanda Det goda föredömet

”Det är bara genomförandet som räknas”. Det uttrycket myntade jag för ett 50-tal år sedan och det har varit min egen ledstjärna i alla år.

Världen är full av välmenande pratare av alla slag – alltifrån mäktiga organisationer till välbetalda konsulter. Men till slut är det de många människorna som får betala räkningen. Jag känner stor stolthet över att min gamla kära hemby Agunnaryd satt genomförandet i centrum och visar världen vad dess 600 entusiastiska och kompetenta invånare tillsammans kan åstadkomma.

I bygdetidningen Agunnaryds Allehanda finns ofta exempel på Agunnaryds livskraft och attraktion. Det finns en framåtanda och många är de aktiviteter, som bygdens folk visar sig kunna åstadkomma för att skapa och underhålla en levande bygd.

Rikt föreningsliv med många aktiviteter och de mångas arbete för bygdens utveckling läser du om också i detta nummer. Du som tror på en levande landsbygd finner i Agunnaryd och i denna tidning exempel och goda föredömen. Besök vår bygd och bilda dig en egen uppfattning om trivsel och framåtanda.

Värt att notera är de omfattande insatser som agunnarydsborna gjort och gör för att dela med sig av bygdens kvaliteter och så skapa fler arbetstillfällen i bygden genom besöksnäringen. Vår småländska hembygd, som kan uppfattas exotisk för tillresande har en stark dragningskraft på oss alla.