Agunnaryds sockenråd arbetar för utveckling av bygden och driver olika projekt med syfte att stärka orten vi bor. Vi har arbetat med projektet Agunnaryds Attraktiva pärlband, förstudie ”Agunnaryds skolan med internationell profil”, vi ordnar lovaktiviteter för barn och ungdomar,  arrangerar Landsbygdens dag och mycket mer.

Kontakt:
Josefin Granrot
070 651 59 90

Josefin.granrot@gmail.com