Bidra med material

Bidrag skickas på mail till:  redaktion@agunnarydsallehanda.se
men kan även läggas i redaktionens brevlåda vid  lanthandeln.

Bilder för tidningen sparas med så hög upplösning som möjligt för att publiceras i upplösning 300 dpi i tidningen.

Redaktionen ansvarar inte för att inlämnat originalmaterial returneras.

Senast den 30:e varje månad ska material vara inkommet för att komma med i nästkommande nummer.

Det är åtskilliga personer som medverkar med artiklar, notiser och bilder varje månad. Men vi söker ständigt också nya medarbetare, som är villiga att dela vår arbetsgemenskap mera kontinuerligt. Ta gärna kontakt med någon i redaktionen / se sida 2 / för att få introduktion i uppgifterna.